วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา มอบชุด PPE สีจีวร สำหรับพระภิกษุ 74 วัด จังหวัดปทุมธานี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี รับมอบชุด PPE สีจีวร สำหรับพระภิกษุ 74 วัด ในจังหวัดปทุมธานี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ฯ เป็นผู้แทนถวาย ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง การนี้ ยังได้มอบถวายชุด PPE แด่พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร จำนวน 200 ชุด และถวายแด่คณะสงฆ์อำเภอเมืองปทุมธานี อีกจำนวน 50 ชุด โดยมีพระมหาปัญญา ปญฺญาวโร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นผู้รับถวาp

พระมหานพพร ปุญฺญชโย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมชุด PPE สีขาว และสีส้ม กว่า 1,500 ชุด โดยเบื้องต้นได้มอบถวายแด่พระภิกษุด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และนำถวายแด่วัดที่แจ้งความประสงค์เข้ามาต่อไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้