วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา ถวายชุด PPE สีจีวร ให้คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมคุณธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ ฯ ได้นำชุด PPE สีจีวรพระจำนวน 60 ชุด ถวายแด่พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และอีก 40 ชุดถวายแด่พระครูสุจิตรัตนากร เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ เพื่อจัดสรรให้กับวัดในเขตอำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ ทั้ง 18 วัดที่ให้การฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ให้การอนุเคราะห์ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปแล้วกว่า 900 ศพ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายมีความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของพระภิกษุผู้เสียสละทำหน้าที่ในจุดที่มีความเสี่ยง จึงได้จัดเตรียมชุด PPE สีขาว และสีส้ม ที่ได้มาตรฐานกว่า 1,500 ชุด ถวายแด่พระภิกษุเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติกิจสงฆ์

บทความอื่นๆในหมวดนี้