พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151

สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 116 จำนวน 554 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูประกิตศาสนการ เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 116 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น พระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร – ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

โอกาสนี้ พระครูโฆษิตวัฒนานุกูล, ดร. เจ้าคณะตำบลหัวเขาและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า  “... แม้ปัจจุบันมีการระบาดของโควิด 19 แต่ศรัทธาชาวพุทธไม่เปลี่ยนแปลง เราตั้งมั่นในคุณงามความดี มีความสามัคคีกลมเกลียว อาศัยการเสียสละ รวมน้ำใจของชาวพุทธ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จได้ ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ดังเช่นวันนี้ที่เรามาร่วมกันสร้างบุญ ...”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็น ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 300 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 13 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

  • หมายเหตุ: เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงมีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ ทั้งพระภิกษุ และสาธุชน

บทความอื่นๆในหมวดนี้