พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 167 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 167

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 167

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึงงานบุญเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่จัดขึ้น ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้แก่ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 20 ครั้งที่ 167, พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 132 จำนวน 134 กองทุน และพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง แด่บุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ โดยโครงการมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ เกิดจากวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และพุทธบริษัท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ได้รับความเมตตาจาก พระสุทธิสมณวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานฝ่ายฆราวาส และมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง www.gbnus.com และ แอพพลิเคชั่น zoom โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17  ครั้งที่ 132 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 167 ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก กล่าวความในใจ เปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก

จากนั้น พระครูโกวิทกิตติสาร รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา มอบข้าวสารอาหาหารแห้งจากกิจกรรมตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดนครราชสีมา แด่บุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พระครูโกวิทกิตติสาร รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าวตอนหนึ่งว่า “... เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมา ได้ยินมานานแต่ไม่เคยเห็นด้วยตาของตนเอง ได้ยินภาพที่เล่าก็ไม่เท่ามาเห็นด้วยตา มีความภูมิใจที่ได้มานั่ง มายืนกลางใจของผู้กล้าหาญทุกรูป ทุกรูปมีความกล้าหาญมาก วันนี้มีความสุขที่เห็นทุกรูป ผมมาแล้วรู้สึกดีใจ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกรูปนะครับ ผมต้องขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาที่มอบหมายให้ผมเป็นตัวแทน นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากกิจกรรมตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองครบรอบ 556 ปี จังหวัดนครราชสีมา มาช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระศาสนาต้องมีศาสนทายาท พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักที่ทุกคนบนโลกใบนี้ เมื่อได้ศึกษาคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะเป็นยาวิเศษทำให้ผู้ที่ศึกษาเดินทางไปสู่ความสุข ขอถวายกำลังใจคณะสงฆ์ภาคใต้ทุกรูปครับ”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับพุทธบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาแสงธรรมไม่ให้ดับสูญไปจากดินแดนภาคใต้ พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้น จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 20 ครั้งที่ 167 และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบแล้ว 40,000 กว่ากองทุน ข้าวสารอาหารแห้งมอบช่วยเหลือพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ครู และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 6,000 ตัน

บทความอื่นๆในหมวดนี้