พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 166 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 166

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 166

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 20 ครั้งที่ 166  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองประธานฝ่าย  สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะครูได้รับมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จากผู้แทนคณะสงฆ์  ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดความสูญเสียแก่คุณครูผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้กับเด็กๆ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ประจักษ์ถึงความเสียสละของคุณครูทุกท่าน จึงได้จัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ขึ้น   เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แสงสว่างกับเยาวชนในพื้นที่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนต่อภยันตรายที่เกิดขึ้น โดยในเดือนนี้ได้จัดมอบขึ้นเป็นปีที่ 17 ครั้งที่ 131  ทั้งนี้ตัวแทนคุณครูในพื้นที่ได้กล่าวเปิดใจ และได้ขอบคุณทางวัดพระธรรมกาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันมอบกองทุนนี้ให้ซึ่งกองทุนนี้ถือเป็นขวัญ เป็นกำลังใจและเป็นการเพิ่มกำลังใจที่จะอยู่หยัดสู้ในดินแดนด้ามขวานทองเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆต่อไป และในการนี้พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ก็กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคณะครูในพื้นที่ที่เสียสละไม่ห่วงแม้กระทั่งชีวิต อยู่เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้สืบไป

พิธีเริ่มต้นขึ้นโดย คณะสงฆ์ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช  2567 ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 20 ครั้งที่ 166  โดยคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ซึ่งคณะเจ้าภาพบางส่วนได้นำกล่าวคำถวายออนไลน์ผ่านระบบซูม ประกอบด้วย พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม,พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้น พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ประกอบพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหาร และตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ก็ได้แปรแถวเข้าสู่ด้านหน้าคณะสงฆ์ เพื่อน้อมถวายปัจจัยไทยธรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกัลยาณมิตรทั่วโลก  น้อมถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับพุทธบริษัท จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 20 ครั้งที่ 166 และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะสงบลง ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบไปแล้ว 40,000 กว่ากองทุน
 

บทความอื่นๆในหมวดนี้