วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกน

วัดพระธรรมกายมอบกล้องเทอร์โมสแกนสนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัทดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 350,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจากบริษัทดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์ ฯ มอบกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย Recorder AI Camera, ขาตั้ง, จอแสดงผล, เครื่องอ่านค่าความร้อน, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ต่อพ่วง และชุดระบบ Software DSS Express รวมมูลค่า 350,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี, นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ และ ภญ.อัมพร ณรงค์สันติ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

ทั้งนี้ การมอบอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความช่วยเหลือและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงพระดำริให้วัดช่วยวัด วัดช่วยชุมชน อนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนภารกิจคณะสงฆ์ตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย ซึ่งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์เหล่านี้ทางโรงพยาบาลจะได้ติดตั้งเพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จุดคัดกรอง และเสริมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้ป่วยต่อไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้