คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ฯ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ฯ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ปทุมธานี

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และทีมงานบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกลด์เบรด 3,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง สนับสนุนการปฏิบัติงานแพทย์และเจ้าหน้าที่ป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปปิดเผยว่า วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และทีมงานบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด มอบขนมปังโกลด์เบรด 3,000 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนปทุมธานี ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  จำนวน 3 แห่งได้แก่

  1. โรงพยาบาลสนาม บุญรักษา ตลาดสี่มุมเมือง โดยมีนพ.อภิชน จีนเสวก  ผอ.รพ.สนามบุญรักษาเป็นผู้รับมอบ
  2. โรงพยาบาลสนามธัญบุรีเมือง  โดยมี นพ.อภิชน  จีนเสวก  ผอ.รพ.สนามบุญรักษา, นพ.ศราวุธ  ธนเสรี ผอ.รพ.ธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ
  3. โรงพยาบาลปทุมธานี โดยมี คุณพรเพ็ญ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นผู้รับมอบ    

พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจอยากจะร่วมบริจาคสามารถส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ผ่านระบบขนส่งต่างๆ ตามช่องทางที่สะดวก มาที่

  • พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน ศาลามหาทานบารมี โรงครัว 71 ปี วัดพระธรรมกาย  23/2 ม.7 ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

บทความอื่นๆในหมวดนี้