พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 156 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 156

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 156

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM พุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนา

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 121 จำนวน 74 กองทุน ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และปทุมธานี ด้วยระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 121 จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวความในใจและเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในพิธีโดยรับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดสงขลา, พระครูประโชตธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา วัดดิตถมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดยะลา, พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดปัตตานี, พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส วัดเขานาคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดนราธิวาส และนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง กล่าวว่า “ถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน ความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้น ฝากให้ท่านทั้งหลายลองศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบัน แล้วเอามาถอดเป็นบทเรียน แล้วมาตั้งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหม่  เพื่อการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวัด กับชุมชน”

ตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมากในประเทศ อาทิ กระบี่, กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ชลบุรี, นนทบุรี, นครนายก, นราธิวาส, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, จันทบุรี, ยะลา, ราชบุรี, ลำพูน, ตรัง, ตราด, ภูเก็ต, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สงขลา, สระแก้ว, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สตูล,หนองคาย, อุดรธานี, อุตรดิตถ์ เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, จอร์แดน, เนปาล เป็นต้น

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ครั้งที่ 156 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 14 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้