วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2558

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2558

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 เป็น “วันคุ้มครองโลก” วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการ จาก 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ “มหาสังฆทาน 30,000 วัดทั่วประเทศ”

พระภิกษุที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ ยังรวมถึงพระภิกษุจาก 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพระภิกษุจากวัดในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งขาดปัจจัยสนับสนุนงานด้านพระศาสนา

โอกาสที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีถวาย “มหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ” ในวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ

พิธีกรรมในภาคเช้า

  • 08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
  • 09.30 น. ปฏิบัติธรรม
  • 10.30 น. พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • 11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิธีกรรมในภาคบ่าย

  • 13.00 น. พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก
  • 14.00 น. พิธีถวาย “มหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ”

พิธีกรรมในภาคเย็น

  • 17.30 น. พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย สร้างอาคารบุญรักษา
  • 18.30 น. เสร็จพิธี

บทความอื่นๆในหมวดนี้