กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2558

กำหนดการวันวิสาขบูชา พ.ศ.2558

 • เลื่อนพิธีบูชาข้าวพระ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 วันวิสาขบูชา

กำหนดการวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558  ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีภาคเช้า

ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ

 • 06.00 น. คณะสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • 06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร
 • 08.00 น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 09.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
 • 11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี, พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย

ปฏิบัติธรรม

 • 13.30 น. ปฏิบัติธรรม, รับถวายปัจจัยบูชาธรรม, พิธีถวายที่ดิน
 • 14.30 น. เสร็จพิธี

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต

 • 14.30 น. ประกอบพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • 16.00 น. เสร็จพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต

(มีการถ่ายทอดสดมายังสภาธรรมกายสากล)

พิธีภาคเย็น

พิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด

 • 17.45 น. ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด
 • 19.15 น. เสร็จพิธี

บทความอื่นๆในหมวดนี้