พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาวัดคลองขวาง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาวัดคลองขวาง

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาวัดคลองขวาง

พุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร พัฒนาวัดคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2559 พุทธบุตรธรรมยาตราฯ กว่า 130 รูป พร้อมด้วยอาสาสมัครวีคลีน, วีแคร์ (V-clean, V-care) ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัดคลองขวาง โดยก่อนที่จะเริ่มพัฒนาวัด คณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ในโอกาสนี้ พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดคลองขวาง ได้เมตตาให้โอวาท พร้อมทั้งเป็นกำลังใจแก่พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ทุกรูปที่ได้อุทิศตนเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และถึงแม้ว่าในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม แต่ท่านยังปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่คณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ ได้มาพัฒนาวัดคลองขวาง

จากนั้น คณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ และอาสาสมัครวีคลีน, วีแคร์ (V-clean, V-care) ได้ร่วมกันพัฒนาวัด ทำความสะอาดโบสถ์ กวาดลานวัด ทำความสะอาดเสนาสนะ ทุกรูปทุกคนต่างช่วยกันรับบุญอย่างพร้อมเพรียง และปลื้มปีติในบุญกันถ้วนหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้