โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 12 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 12

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 12

สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2567 ในพื้นที่ 6 จังหวัด บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5”

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ  รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสืบสานพุทธประเพณี
 • เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
 • เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
 • เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ตามหลัก “บวร”
 • เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 • เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

ข้อแนะนำในการโปรย กลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นอย่างถูกหลักวิชชา ในพื้นที่ตลอดเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 • นั่งให้ตรงจุดสติกเกอร์ ในพื้นที่เสื่อ ที่เจ้าหน้าที่จัดให้
 • ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมยาตรา
 • เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธรรมยาตรา ควรทำความสะอาดพื้นที่ ให้เรียบร้อย
 • ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ก่อนพระธรรมยาตรามา โดยฟังสัญญาณจากเจ้าหน้าที่
 • งดโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ขณะพระธรรมยาตราเดิน เพื่อป้องกันโควิด-19
 • ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใดๆ บนกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ให้มีเฉพาะกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นล้วนๆ
 • ก่อนที่พระธรรมยาตราจะมาถึง ควรอธิษฐานจิตสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี
 • ระหว่างร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธรรมยาตราสนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัยและน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่ที่รถพระเจ้าหน้าที่ หรือถวายที่จุดพักของพระ
 • ควรประนมมือและกล่าวคำว่า “สาธุ” ตลอดเวลาที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา และทำใจให้ผ่องใส นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา

ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

 • ควรศึกษาตารางกิจกรรมของพระธรรมยาตราล่วงหน้า
 • ควรศึกษาตำแหน่งของอนุสรณ์สถานทั้ง 7 แห่งที่มีการจัดกิจกรรม
 • ควรถึงพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน ที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • ควรรวมตัวกันมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัส เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการร่วมงาน กรณีวัดโบสถ์บน พิธีตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.2567 ให้มาโดยรถตู้ เพราะรถบัสเข้าพื้นที่ไม่ได้
 • ให้จอดรถในสถานที่จอดรถของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
 • ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัด
 • ให้เคารพสิทธิและเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
 • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 DMHT อย่างเคร่งครัด

สถานที่สำคัญ 7 แห่ง บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

 1. สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ: ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรรณบุรี
 2. สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต: อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น คลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 3. สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ: วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม: วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 5. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก: อนุสรณ์สถานบางปลาวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 6. สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย: วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
 7. สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย: วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้