พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ณ วัดบางปลา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ณ วัดบางปลา

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ณ วัดบางปลา

พุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง  จำนวน 1,131 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ ที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2559 พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังที่ดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา จังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร) พระผู้ปราบมาร การประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอบางเลน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี ได้ให้โอวาท ความว่า การที่เรายกย่องพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราว่าเป็นพระผู้ปราบมาร นับเป็นเรื่องที่ถูกที่ควร การปราบมารนั้นต้องอาศัยบารมีทั้ง 10 ทัศ  เราทุกคนก็ต้องทำบารมีทั้ง 10 ทัศ อย่าได้ท้อแท้ ให้ขยันอดทนเรื่อยไป และการที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรื่องนั้น พวกเราต้องรักพระพุทธเจ้าให้มากๆ และการที่เราต้องการรักษาวิชชาธรรมกายให้ยืนยาวนานนั้น เราต้องรักหลวงปู่ให้มากๆ หลวงปู่สอนให้เรามีความรัก สอนให้เรารักกัน สามัคคีกันนั้น ไม่ผิดจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักกัน สามัคคีกัน เกื้อกูลกัน เคารพครูอาจารย์ เฉกเช่นพระสารีบุตรในกาลก่อน ดังนั้น เราควรชวนคนให้มารักพระพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้มากๆ

จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการน้อมใจกล่าวคำถวายประทีป และร่วมกันจุดประทีป ยังความสว่างไสวครอบคลุมทั่วผืนดินฝั่งตรงข้ามวัดบางปลา สร้างประกายสว่างบนผืนแผ่นดินอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ให้ประดับไปด้วยแสงประทีปโคมลาน แลดูงดงามยิ่ง ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการสวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา), ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ต่อด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา

วัดบางปลา เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) กล่าวคือ เป็นสถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย เป็นครั้งแรก

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้