พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาและทอดผ้าป่า ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาและทอดผ้าป่า ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ พัฒนาและทอดผ้าป่า ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล

พุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ได้ร่วมกันพัฒนาวัด และทอดผ้าป่า ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม ธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน7แห่ง ของพุทธบุตรธรรมยาตราฯ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 มีการพัฒนาวัดทั้งหมด 5 วัด ได้แก่ วัดสองพี่น้อง, วัดไผ่โรงวัว, วัดใหม่นพรัตน์, วัดใหม่พิบูลย์ผล และวัดอัมพวัน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบรรยากาศการพัฒนาวัด ณ วัดใหม่พิบูลย์ผล พุทธบุตรธรรมยาตราฯ ได้ช่วยกันพัฒนาวัดอย่างเต็มที่ ตามโอวาทที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้ให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ความว่า “ธรรมยาตราเป็นกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับจิตใจ UG5 ไปด้วยกัน” ทำให้พุทธบุตรทุกรูปตั้งใจรับบุญพัฒนาวัดกันอย่างเบิกบานใจ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และเด็กดีวีสตาร์มาช่วยกันอย่างสนุกสนาน

จากนั้น เป็นพิธีทอดผ้าป่าในโครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง นำโดย กัลยาณมิตรกวางฮุ้ย – กัลยาณมิตรเฉลา อนุกูลวัฒนา ประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำขบวนผ้าป่าเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ก่อนที่จะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่พระมหาไชยา กิตฺตโก เจ้าอาวาสวัดใหม่พิบูลย์ผล ประธานสงฆ์ จะได้นำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล กล่าวคำถวายผ้าป่า และได้ร่วมกันถวายผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความปลื้มปีติที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้

หมายเหตุ: ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ (Universal Goodness: UG5) คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง ได้แก่ ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องแต่งตัว, ห้องอาหาร, ห้องทำงานหรือห้องเรียน

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ประกอบด้วย

  1. ความสะอาด
  2. ความเป็นระเบียบ
  3. ความสุภาพ
  4. การตรงต่อเวลา
  5. การมีสมาธิ

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำ จะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้