พิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรม ณ วัดสองพี่น้อง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรม ณ วัดสองพี่น้อง

พิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรม ณ วัดสองพี่น้อง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา กตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง พร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมาก ได้ร่วมพิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีกรรมเริ่มต้นด้วย พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำคณะพุทธบุตรธรรมยาตราฯ และสาธุชน สวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมทั้งนั่งสมาธิ จากนั้น พระเดชพระคุณพระเทพสวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่ดังกระหึ่มไปทั่ว และพิธีจุดโคมประทีปและลอยกระทงธรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภูวนารถ จารุภูมิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลี ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงการจัดกิจกรรมธรรมยาตรา และได้กล่าวถึง พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่มีความกตัญญูกตเวทิตา ยกย่องเชิดชูมหาปูชนียาจารย์ และยังจัดกิจกรรมธรรมยาตรา เพื่อประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้ชาวโลกได้รู้ว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชา

จากนั้น พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำถวายประทีป บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก่อนที่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระจะได้จุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมเริ่ม ต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญต่างจุดโคมประทีปด้วยความปลื้มปีติ แสงแห่งโคมประทีปที่จุดต่อๆกัน ได้สร้างความสว่างไสวไปทั่วแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสถานที่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เกิดใหม่ในเพศสมณะ จากนั้น คณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา), บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี เป็นทำนองสรภัญญะ และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยระลึกถึงคุณความดีและข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ด้วยใจที่ผ่องใส และก่อนเสร็จพิธี พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา ก่อนที่พุทธบุตรธรรมยาตราฯ จะได้ร่วมกันลอยกระทงธรรมที่ท่าน้ำวัดสองพี่น้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้