พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง

พุทธบุตรธรรมยาตราฯ จำนวน 1,131 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ จุดประทีปบูชา พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการ “ธรรมยาตรา บูชามหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง” โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหากำพล คุณงฺกโร รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพระเถระได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชน และได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ศรลัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี ในครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพุทธบุตรธรรมยาตราฯ และพุทธศาสนิกชน ที่ได้บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งระหว่างการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พุทธศาสนิกชนได้น้อมใจกล่าวคำถวายประทีป ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีป นำความสว่างไสวครอบคลุมทั่วพื้นที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ผืนแผ่นดินอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จึงประดับไปด้วยแสงประทีปโคมลานอย่างงดงามยิ่ง โอกาสนี้ ได้มีการสวดมนต์บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ต่อด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา ปิดท้ายด้วยการจุดพลุอันสวยงามสว่างไสวไปทั่วท้องฟ้า

วัดโบสถ์บน บางคูเวียง เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 7 แห่ง อันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ กล่าวคือ เป็นสถานที่บรรลุธรรมของท่าน สถานที่สำคัญ 7 แห่ง อันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้แก่

  • สถานที่เกิด: อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต:  อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี คลองบางนางแท่น จังหวัดนครนครปฐม (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
  • สถานที่เกิดในเพศสมณะ: วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • สถานที่บรรลุธรรม: วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
  • สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ครั้งแรก: วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
  • สถานที่ทำวิชชา: วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  • สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก: วัดพระธรรมกาย

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้