พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้า สาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ โดยรับความเมตตาจาก พระครูนวการโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในภาคสาย เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 114 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส (ธรรมยุต) มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย โดย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มอบทุนให้แก่คณะครูใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์เนื่องจากเหตุการความไม่สงบ จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสนี้ พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือทหาร, ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 15 ครั้งที่ 149 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 มอบให้ครูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้