พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 160 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 160

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 160

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 18 ครั้งที่ 160 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 125 จำนวน 28 กองทุน โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM, FACEBOOK LIVE และ YouTube มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 125 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 160 โดยมีนางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกกล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

โอกาสนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่า “การปฏิบัติในวันนี้ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมเล็กหรือใหญ่ ล้วนทำเป็นระบบ  การทำบุญในวันนี้คณะสงฆ์จากวัดต่างๆจำนวนมากได้มารวมกัน ญาติโยมก็มาพร้อมเพียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นพุทธบริษัท เริ่มตั้งแต่ดำริ วางแผน และลงมือทำ ล้วนแต่เป็นการทำบุญทั้งสิ้น”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ครั้งที่ 160 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 15 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท
 

บทความอื่นๆในหมวดนี้