พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 150, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 115 จำนวน 39 กองทุน ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระ 100 รูป โดย นายสมบัติ สุขทอง กำนันตำบลบางขุนทอง มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 115 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พันเอกเฉลิมชัย สุทธินวล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร – ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

โอกาสนี้ พระโสภณคุณาธาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า “... ชาวพุทธถือพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ญาติโยมมาถวายสังฆทานครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้ำจุนอุดหนุนพระสงฆ์ให้อยู่ปฏิบัติตามศาสนกิจ ถ้าหากว่าญาติโยมไม่มาร่วมถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ พระสงฆ์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยม พุทธบริษัทสี่เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วพระพุทธศาสนาของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัย ...”

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบันได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 16 ครั้งที่ 150 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 13 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้