พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152

สังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตา ป.ธ.9 ปีที่ 33 มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17, ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 วัดพระธรรมกายจัดงานบุญบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ สภาธรรมกายสากล ภาคเช้าสาธุชนปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 33 จำนวน 63 รูป และอุบาสิกาผู้สอบได้บาลีศึกษา 9

จากนั้น เป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาบาลีดีเด่น ปีที่ 17 พร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนทั่วประเทศ 119 แห่ง ต่อด้วยพิธีถวายมหาสังฆทาน 1,000 วัดทั่วประเทศ ปีที่ 21 โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการกว่า 1,000 รูป เป็นเนื้อนาบุญ, พิธีถวายไทยธรรม  323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 152 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 117

บทความอื่นๆในหมวดนี้