พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice