พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 159 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 159

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 159

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 124 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้วัดและคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้รับผลกระทบ วัดพระธรรมกายจึงจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศ มาตลอดต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 และจัดถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 รวมถึงการมอบทุนแก่ครูในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย นับเป็นการสร้างบุญกุศลใหญ่ เพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพ เนื่องในวันสมาธิโลก

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ครั้งที่ 158 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 15 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้