สภาธรรมกายสากล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สภาธรรมกายสากล

สภาธรรมกายสากล

เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ บนพื้นที่ ๑๒๖ ไร่เศษ เพื่อรองรับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมจำนวนมากในวันอาทิตย์และในวันงานบุญใหญ่ เนื่องจากสภาธรรมากายสากล (หลังคาจาก) ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว สามารถรองรับสาธุชนได้แค่หมื่นกว่าคนเท่านั้น ทำให้สาธุชนที่หลั่งไหลกันมาเป็นจำนวนมากต้องนั่งตากแดด ตากฝน ปฏิบัติธรรมอยู่กลางแจ้ง 

เรียนเชิญปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์ ในเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

Dhammakaya Assembly Hall

It was built in 2539 B.E. [1996] on 49 acres of land to accommodate     large numbers of people attended Sundays meditation and important Buddhist ceremonies as the old Assembly Hall [Nipapalm leacvs roofed] could only supported 10,000 people, which made hundreds to meditated outdoor with strong sunlight and raining

Please join our meditation sessions every Sundays during 09:30 -11:00hrs and 13:00-15:30hrs [Bangkok Time].

บทความอื่นๆในหมวดนี้