มหาวิหารคุณยายอาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มหาวิหารคุณยายอาจารย์

มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณยายอาจารย์ฯ และเพื่อประกาศเกียรติคุณของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและชาวโลก ภายในมหาวิหารเป็นห้องหยก เป็นที่ประดิษฐานมหารัตนอัฐิธาตุและรูปหล่อทองคำแท้ของคุณยายอาจารย์ฯ

The Memorial Hall of the Master Nun Chandra Khonnokyoong

The hall built in 2545 B.E. [2002] Honor and gratitude towards the Master Nun and to display her contributions for Buddhism and people around the Word. The main chamber was built in jade, located the relics and pure golden statue of the late Master Nun.

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้