พิธีทอดผ้าป่าสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ

พิธีทอดผ้าป่าสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ

จุดประทีปลอยโคม, ชมบั้งไฟพญานาค วันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารักโข เป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นในภาคบ่าย โดย คุณสมศักดิ์ และ คุณอนงค์วรรณ เทพสุทิน นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ จากนั้นเป็นการอาราธนาศีลห้า, นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และทอดผ้าสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ โดยมี คุณบรรพต และ คุณบุษบา ดามาพงศ์ เป็นประธานนำถวายผ้าป่า

ภาคเย็นเป็นพิธีจุดประทีป ลอยโคม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันออกพรรษา และชมบั้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งในปีนี้ที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีบั้งไฟพญานาคผุดรวมกว่า 444 ลูก

สำหรับพุทธอุทยานนานาชาติ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ติดแม่น้ำโขงประมาณ 300 ไร่ เป็นที่ประดิษฐานปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ และอาคารอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นอาคารประชุมทางพระพุทธศาสนา ในการอบรมคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ ได้คราวละ 1,000 คน อีกทั้งยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ และศูนย์เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่รวมเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในช่วงต่างๆ ต่อไปบุคคลนานาประเทศจะได้ใช้สถานที่นี้มาสรรสร้างงานทางพระพุทธศาสนา

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้