กฐินสัมฤทธิ์เด็กวีสตาร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กฐินสัมฤทธิ์เด็กวีสตาร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กฐินสัมฤทธิ์เด็กวีสตาร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

เมื่อวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนหนองฉางวิทยา ร่วมกับสาธุชนบ้านสาลี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมพัฒนาวัด และทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ ณ วัดสาลีสามัคคีธรรม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปลูกจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทอดผ้ากฐินถวายวัด และส่งเสริมพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป นอกจากนี้ ในภาคค่ำยังได้ร่วมกันจุดโคมลานปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความปีติเบิกบานในบุญ โดยชาวบ้านในชุมชนกล่าวว่า อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุกปี

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี (V-Star) เกิดขึ้นโดยดำริ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ด้วยการดำเนินงานของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  และดำเนินการมาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี โดย 6 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2551 – 2556) เด็กดีวีสตาร์ รวม 2,332 โรงเรียน จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ไปแล้วรวม 2,674 วัด รวมยอดปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้น 462 ล้านกว่าบาท และในปี พ.ศ.2557 นี้ เด็กดีวีสตาร์ จำนวน 2,000 คน จาก 449 โรงเรียน ได้ไปจองเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์แล้ว จำนวน 530 วัด ทั่วประเทศ

บทความอื่นๆในหมวดนี้