พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทอดกฐินสามัคคี โดยมี พระวันชัย จิตฺติวณฺโณ เป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นโดยประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อซื้อที่ดินขยายศูนย์ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง โดยมี กัลยาณมิตรกฤตภาส รันเสวะ และครอบครัว เป็นประธานกฐิน

สำหรับธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตลุ่มน้ำฝาง (อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, อำเภอไชยปราการ)  นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณรในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นต้น

บทความอื่นๆในหมวดนี้