พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดยมี พระดร.สมศักดิ์ จันทสีโร เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ เริ่มขึ้นโดยประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมี กัลยาณมิตรประกอบ – กัลยาณมิตรกมลรัตน์ ใต้ธงชัย เป็นประธานกฐิน

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันได้จัดให้มีการทอดกฐินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานที่ในการรองรับงานอบรมพระภิกษุ – สามเณร อบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี เป็นบุญสถานในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง อันนำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรม เพื่อทำให้สันติสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตลอดไป

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้