พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์

เมื่อวันเสาร์ที่18 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมี พระสุเทพ ทิพฺพสิริโก เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมได้เริ่มขึ้น โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมทอดกฐินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมี กัลยาณมิตรศิริพร พิมพะนิตย์ รอง ผ.อ.โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร และ สจ.พลากร พิมพะนิตย์ เป็นประธานกฐิน พร้อมด้วยคณะกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ (V-Star) โรงเรียนอนุกูลนารี จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ ห้วยสีทน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณร โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน, ภาคเข้าพรรษา อาทิ โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นต้น

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้