กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์เชียงราย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์เชียงราย

กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์เชียงราย

เด็กดีวีสตาร์เชียงราย ทอดกฐินช่วยวัดประสบภัยแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 11 -12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เด็กดี (V-Star) จากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดผาบ่อง และวัดสันต้อม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งเป็นการรวมพลังเพื่อช่วยเหลือวัดในจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยแผ่นดินไหว

บรรยากาศเริ่มคึกคัก เมื่อเด็กดีวีสตาร์ได้เดินบอกบุญกฐินกับพี่น้องในอำเภอแม่ลาว และได้ร่วมกันพัฒนาวัดก่อนวันทอดกฐิน นอกจากนี้ ยังได้แสดงการฟ้อนล้านนาและฟ้อนสลุง ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของภาคเหนือ สร้างความประทับใจและความปลื้มปีติในบุญแก่ผู้มาร่วมงานกันทุกคน

สำหรับกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ เกิดขึ้นโดยดำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ด้วยการดำเนินงานของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และดำเนินการมาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา เยาวชนจาก 457 โรงเรียน ได้นำผ้ากฐินและปัจจัยไปถวายวัด จำนวน 531 วัดทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงินกว่า 170 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2557 นี้ เด็กดีวีสตาร์จำนวน 2,000 คน จาก 448 โรงเรียน ได้ไปจองเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์แล้ว จำนวน 529 วัดทั่วประเทศ

บทความอื่นๆในหมวดนี้