วัดภาวนายามานาชิ จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดภาวนายามานาชิ จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

วัดภาวนายามานาชิ จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557 วัดภาวนายามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในโอกาสนี้ สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ โดยมี กัลยาณมิตรวันเพ็ญ วาตานาเบ้ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน หลังจากนั้น สาธุชนทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

จากนั้น คณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพานธูปเทียนแพ โดยผู้แทนน้อมถวาย คือ กัลยาณมิตรฐิติมา ยูฮารากิ ส่วนพิธีถวายมหาเจดีย์ทัตตชีโว ผู้แทนนำกล่าวคำถวาย คือ กัลยาณมิตรสิรภัทร ทองเจริญ ต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำมุทิตาสักการะแด่พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) โดย กัลยาณมิตรนฤมล ทามุระ และ กัลยาณมิตรอัมพร ฮานาวะ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำ ก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันถวายพานดอกไม้บูชาธรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ

บทความอื่นๆในหมวดนี้