พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเมียนมา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเมียนมา

พิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเมียนมา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เมียนมา) ได้จัดพิธีตัดปอยผมแก่นาคธรรมทายาทจำนวน 330 คน ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเมียนมา โดยคณะผู้ปกครองและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตัดปอยผมแก่ธรรมทายาท ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ปลงผม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้น ได้มีการแห่นาครอบเมืองทวาย สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นขบวนแห่นาคที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม หลายท่านต่างปลื้มปีติเป็นและอนุโมทนาบุญกับนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้เข้ามาบวช เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้