พิธีบรรพชาและอุปสมบทพระพี่เลี้ยงสามเณรแก้วเมียนมา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีบรรพชาและอุปสมบทพระพี่เลี้ยงสามเณรแก้วเมียนมา

พิธีบรรพชาและอุปสมบทพระพี่เลี้ยงสามเณรแก้วเมียนมา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เมียนมา) ได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทพระพี่เลี้ยง จำนวน 30 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเมียนมา โดยภายในงานคณะผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปอยผมแก่ธรรมทายาท ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ปลงผม จากนั้นนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร พร้อมทั้งประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบท โดยพระพี่เลี้ยง จำนวน 30 รูปนี้ จะทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงแก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรแก้วเมียนมา โดยทางโครงการฯ จะจัดพิธีขอขมาและบรรพชาแก่สามเณรแก้วเมียนมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 วัดยิงเง เมืองทวาย

บทความอื่นๆในหมวดนี้