วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดบรรยายพระพุทธศาสนา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดบรรยายพระพุทธศาสนา

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดบรรยายพระพุทธศาสนา

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายชิคาโก (Meditation Center of Chicago) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบรรยายพระพุทธศาสนาและสมาธิเบื้องต้น ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Comparative Religion Class ของ Wilbur Wright College ในโอกาสนี้ทุกคนได้ฟังบรรยายสรุปคำสอนหลักในพระพุทธศาสนา คือ อริยมรรคมีองค์แปด และวิธีการเจริญสมาธิภาวนา

นอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายชิคาโก ได้เชิญนักเรียนจากชั้นเรียนสมาธิสำหรับชาวอเมริกัน มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของประโยชน์จากการฝึกสมาธิ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้ฟัง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมกันฝึกนั่งสมาธิ พร้อมทั้งสอบถามเรื่องของการฝึกสมาธิและคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการนั่งสมาธิในครั้งแรกนี้

บทความอื่นๆในหมวดนี้