วัดพระธรรมกายอิตาลีจัดพิธีปุพพเปตพลี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายอิตาลีจัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายอิตาลีจัดพิธีปุพพเปตพลี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 (วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8) วัดพระธรรมกายอิตาลี (Wat Buddha Milano) ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี โดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม ก่อนที่สาธุชนจะได้อาราธนาศีล  5  ด้วยความตั้งใจจะฝึกตนให้บริสุทธิ์และเอาบุญใหญ่เนื่องในวันพระ ต่อด้วย คณะสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลผู้ล่วงลับ จากนั้น สาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ปิดท้ายด้วยพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเรื่องชีวิตหลังความตายและให้กำลังใจเพื่อให้ทุกคนเร่งสร้างบุญให้มากๆ เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีน้อย

พิธีปุพพเปตพลี คือ พิธีอุทิศส่วนบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วให้แก่ญาติที่เสียชีวิต นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อหมู่ญาติผู้ล่วงลับแล้ว ยังถือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้