พิธีถวายสังฆทาน 40 วัด จังหวัดเพชรบูรณ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 40 วัด จังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีถวายสังฆทาน 40 วัด จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด เนื่องในวาระครบรอบ 4 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4 – 5 – 6 – 7 และ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระ 40 วัด มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี สาธุชน (ชาย) ได้ร่วมกันล้างเท้าพระ จากนั้นเป็นการประกอบพิธีถวายสังฆทาน โดย พันตรีชาติชาย บัวจันทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระชัยทัศน์ ชยทสฺสโน ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ หลังจากนั้น นายประดิษฐ์ ศรีลือชา เป็นตัวแทนกล่าวอาราธนาพระปริต ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันถวายไทยธรรมแด่คณะพระเถรานุเถระ 40 วัด

สำหรับ ผู้แทนสาธุชนกล่าวคำชุมนุมเทวดา ได้แก่ กัลยาณมิตรสมบัติ มหามงคล ผู้แทนนำกล่าวคำถวายไทยธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตรวชิรเกียรติ พงษ์วรกิตติกุล และ กัลยาณมิตรเบญญาภา ภูมิผักแว่น ผู้แทนนำกล่าวคำอธิฐานจิต ได้แก่ กัลยาณมิตรรุจนา นิยมศิลป์ อีกทั้งในโอกาสนี้ พระธรรมวราลังการ ประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ชื่นชมในความสามัคคีของพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันจัดพิธีได้อย่างเรียบร้อย งดงาม และพร้อมเพรียงกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้