ปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วล้านนา รุ่นที่ 35 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วล้านนา รุ่นที่ 35

ปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วล้านนา รุ่นที่ 35

ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ.2558 ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดค่ายปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วล้านนา รุ่นที่ 35 มีสาธุชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมประจำวันเริ่มขึ้นในวันที่ 4 เมษายน ในภาคเช้า ผู้ปฎิบัติธรรมทุกท่านร่วมออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิด ในภาคสายทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส ซึ่งต่างก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี เพราะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ในภาคบ่าย เป็นการเล่าประสบการณ์การสร้างบารมีในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ของคุณภิญญาพัชร์ จิรเลศรัตนไกล ซึ่งต้องใช้กำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในภาคใต้ต่อไป จากนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ปิดท้ายกิจกรรมประจำวันในภาคค่ำ ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และรับฟังธรรมจากพระอาจารย์

ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ และร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะลานต้นโพธิ์ที่มีอายุ ร้อยกว่าปีของธุดงคสถานล้านนา เพื่อเป็นลานบุญให้ทุกท่านได้มาสักการะ ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยครอบครัวศรีสว่าง เป็นประธานเจ้าภาพทอดผ้าป่า และนำกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว และมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน และได้กล่าวเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมอุปถัมภ์สามเณรจำนวน 171 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ธุดงคสถานล้านนา ด้วยการมาถวายภัตตาหารและน้ำปานะได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้จนเสร็จสิ้นการอบรม

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้