พระราชภาวนาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พระราชภาวนาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว

พระราชภาวนาจารย์แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาให้กับสาธุชนชาวญี่ปุ่น ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “การฝึกสมาธิโดยผ่านหลักความดีสากล” ซึ่งมีสาธุชนชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากสถานที่มีจำกัดรองรับได้เพียง 80 ท่านเท่านั้น จึงต้องเปิดให้จองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ แต่เมื่อถึงวันงานมีสาธุชนชาวญี่ปุ่น ทั้งที่ลงทะเบียนและมิได้ลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้า มาฟังพระธรรมเทศนากว่า 100 ท่าน จึงจำเป็นต้องเสริมที่นั่งจนล้นออกมานอกห้องปฏิบัติธรรม ในการฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้

ใจความสำคัญของพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ คือ หลักการสำคัญของการเจริญสมาธิภาวนา คือ การนำใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญสมาธิภาวนา โดยการนำหลักความดีสากลทั้งสี่ประการแรก คือ ความสะอาด, ความเป็นระเบียบ, ความสุภาพ, ความตรงต่อเวลา มาใช้ในชีวิตประจำวัน

บทความอื่นๆในหมวดนี้