วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอบธรรมศึกษา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอบธรรมศึกษา

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดสอบธรรมศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชสารสุธี ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางมาร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบ ซึ่งครั้งนี้มีชาวไทยและชาวท้องถิ่นสมัครสอบกว่า 50 คน

กิจกรรมเริ่มต้นด้วย ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แม่กองสนามหลวง จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้ถวายพานดอกไม้และธูปเทียนแพแด่ประธานสงฆ์ ต่อมา พระครูภาวนาวิริยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้กล่าวคำถวายรายงานแด่ประธานสงฆ์ ก่อนที่ประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทแก่สาธุชนที่มาสอบในครั้งนี้ เพื่อแนะแนวทางในการนำธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสอบในครั้งนี้จะเป็นการสอบวิชาเขียนกระทู้ธรรม, วิชาธรรม, วิชาพุทธประวัติ และวิชาเบญจศีล เบญจธรรม และครั้งนี้เป็นการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความอื่นๆในหมวดนี้