วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดอบรมยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดอบรมยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดอบรมยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

หลังจากที่เหล่ายุวธรรมทายาทวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (Dhammakaya International Meditation Center) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ก็ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นสามเณรแท้ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยได้รับการสอนจากพระอาจารย์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมชาวพุทธ, การสวดมนต์ทำวัตร, การฉันในบาตร และ “ความดีสากล” ด้วยการปัดกวาดเสนาสนะให้วัดสะอาดและเป็นระเบียบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักและความสามัคคีระหว่างสามเณรด้วยกัน

นอกจากนี้ สามเณรทุกรูปยังได้ฝึกบำเพ็ญตบะ ด้วยการเดินธุดงค์ธรรมชัย เป็นระทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อโปรดญาติโยมและสาธุชนที่มาร่วมต้อนรับ ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า ณ ร้านอาหารเบสท์ เทอริยากิ เรสทัวรองท์ (Best Teriyaki Restaurant)  และในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สาธุชนได้ร่วมพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ และในช่วงบ่ายได้ร่วมฟังธรรมจากสามเณรด้วยความปลื้มปีติ ก่อนที่เข้าสู่พิธีขอขมาลาสิกขาต่อคณะพระอาจารย์ และกราบเท้าพ่อแม่ กลับเข้าสู่อ้อมอกของผู้ปกครอง และให้เป็นคนดีที่โลกต้องการต่อไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้