บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดราษฎร์สังคม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดราษฎร์สังคม

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดราษฎร์สังคม

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นาคธรรมทายาทวัดราษฎร์สังคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 29 ท่าน ได้เข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา) ท่ามกลางบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ยังความปีติในบุญมาสู่พระภิกษุใหม่ทุกรูป รวมถึงญาติโยมและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ พระภิกษุใหม่ทุกๆรูปต่างภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสยกตนเองขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย และต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ตลอดพรรษานี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้