บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นาคธรรมทายาทประจำศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม ได้เข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา) ณ อุโบสถ วัดลาดหญ้าไทร ท่ามกลางบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่พระภิกษุใหม่ทุกรูป รวมถึงญาติโยมและสาธุชนที่มาพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ทุกท่าน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พระภิกษุใหม่ที่จะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตลอดพรรษานี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้