บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นาคธรรมทายาทประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา) ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ามกลางบรรยากาศของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่พระภิกษุใหม่ทุกรูป ตลอดจนญาติโยมและสาธุชนที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ทุกท่าน พระภิกษุใหม่ทุกรูปต่างตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตลอดพรรษานี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้