บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี

บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สามเณรธรรมทายาทประจำศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี ได้เข้าพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา) ณ อุโบสถ วัดเขาตะแบก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางบรรยากาศของความปลื้มปีติในบุญของพระภิกษุใหม่ทุกรูป รวมถึงญาติโยมและสาธุชนที่มาร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ทุกท่าน ส่งผลให้พระภิกษุใหม่เกิดแรงบันดาลใจ ตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเอง เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ตลอดพรรษานี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้