บวชพระ 1 แสนรูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร จังหวัดชุมพร จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดถ้ำเขาวง
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมวัดถ้ำเขาวง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดราษฎร์สังคม
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมวัดราษฎร์สังคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานจันทปุระ
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานจันทปุระ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานปราจีน
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานปราจีนบุรี ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานพิษณุโลก
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานล้านนา
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2558
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 "ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้ อย่างน้อย 1 พรรษา"

read more
โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2558
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (รวม 57 วัน)

read more
บวชเพื่ออะไร ?
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตสมณะ คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า นานาทัศนะของลูกผู้ชายที่ตัดสินใจสละความสุขทางโลก มุ่งศึกษาธรรมะ เพื่อความสุขที่แท้จริง

read more
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2557
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2557) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 (รวม 120 วัน) ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ที่สามารถอยู่รับกฐิน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (รวม 137 วัน)

read more
บวชพระ 1 แสนรูป
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และ คำถาม-คำตอบ-เกี่ยวกับการบวช

read more
บวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษา 2556
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง 64 กัป

read more
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556
1 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2556 อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2), อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, อุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

read more
สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย"

read more