วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

กำหนดการ

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ สภาธรรมกายสากล

และมหารัตนวิหารคดชั้น 1 และชั้น 2 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ภาคเช้า

มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา: นิทรรศการความลับของชีวิต, ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ และ V-Star Activities Complex

 • 06.00 –11.00 น. ลงทะเบียน ณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคด ชั้น 1 และชั้น 2

หมายเหตุ: รับประทานอาหารเช้า เวลา 06.00 น.

 • 07.00 – 13.00 น. มหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา

นิทรรศการ “ ความลับของชีวิต” (The Secrets of Life)

ภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ “อัศจรรย์วันข้ามภพ” (The Miracle Day)

V-Star Activities Complex ลานบุญมหาสนุก ฐานกิจกรรม UG 5 เพื่อการพัฒนานิสัยและศีลธรรม, การฝึกระบบหมู่ Marching, บูทอาหาร Food Court

กิจกรรมมอบรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี

 • 09.00 – 10.20 น. การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
 • 10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (รับอาหารกลางวันได้ที่จุดแจกอาหาร)
 • 10 45 น. รับชมภาพยนตร์ประกอบแอนนิเมชั่น 3 มิติ พร้อมกันทั้งที่สภาธรรมกาสากล และมหารัตนวิหารคด

ภาคบ่าย

สัมมนาเทิดพระคุณครู และการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก

สำหรับคุณครู      

 • 12.00 – 14.15 น. คุณครูลงทะเบียนเข้ารับของที่ระลึก ณ ห้องสัมมนาเทิดพระคุณครู

สำหรับนักเรียนผู้รับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ

 • 12.45 น. ผู้รับกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ แยกเข้าประจำพื้นที่นั่งสำหรับผู้รับทุน
 • 13.00 น. ชมวีดิทัศน์และซักซ้อมขั้นตอนการรับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ

สำหรับเด็กวีสตาร์

 • 13.05 น. เด็กดีวีสตาร์เข้าประจำพื้นที่นั่ง
 • 13.25 น. ซ้อมร้องเพลง Change the World ประกอบท่าทาง
 • 13.55 น. เด็กดีวีสตาร์จัดระเบียบแถว เตรียมเจ้าประเมินมาตรฐานศีลธรรม
 • 14.00 น. นั่งสมาธิ พิธีอาราธนาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และชี้แจงการเข้าร่วมพิธีกรรมภาคเย็น (ภาคปฏิบัติ)
 • 14.50 น. เจ้าสู่ประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก (ภาคทฤษฎี)

ภาคเย็น

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / สวดสรรเสริญพระคุณครู / ปฏิญาณตน / พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ

 • 15.30 น. เด็กดีวีสตาร์เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานธรรม เริ่มการประเมินมาตรฐานศีลธรรมภาคปฏิบัติ
 • 16.30 น. เด็กดีวีสตาร์, คุณครู และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ประจำพื้นที่ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 • 16.40 น. ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงานและให้โอวาท, เด็กดีวีสตาร์ร่วมร่องเพลง Change the World
 • 16.50 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
 • 17.10 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
 • 17.15 น. ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย, นำนั่งสมาธิ และให้โอวาท
 • 17.30 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ / พิธีสวดสรรเสริญพระคุณครู / พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
 • 17.45 น. พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ แก่เด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น 100,000 รางวัล / ชมการแสดงพลุ “V-Star รวมพลังดาวแห่งความดี”
 • 18.00 น. เสร็จพิธี

ภาคค่ำ

สำหรับผู้ที่เดินทางกลับรอบ 2 หรือพักค้าง

 • 18.30 น. มหากรรมแห่งการเรียนรู้พระพุทธศาสนา นิทรรศการ และภาพยนตร์ประกอบแอนิเมชั่น 3 มิติ

 

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้