อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ อินโดนีเซีย ร่วมงานวีสตาร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ อินโดนีเซีย ร่วมงานวีสตาร์

อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมงานวีสตาร์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ดร.รันเดส ดาสิกิน อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ ประเทศอินโดนีเซีย และคุณอีบุ สุรัทมี ภรรยา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และมาร่วมงานเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 เพื่อดูขั้นตอนแบบอย่างปฏิบัติ เพื่อจะนำกลับไปใช้ในประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ คณะของอธิบดีกรมการศาสนาพุทธ ประเทศอินโดนีเซีย ยังได้เข้ากราบพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และท่านได้เมตตากล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเด็กดีวีสตาร์ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยในแต่ละครั้งก็ได้รับความสนใจจากเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมกิจกรรม ในการนี้ทางคณะอธิบดีกรมการศาสนาพุทธ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับทราบประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งตั้งใจจะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปจัดยังประเทศอินโดนีเซียด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้