สังฆทาน 323 วัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 165
10 กันยายน พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดยะลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 165

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 163
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 163

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162
12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 161
26 มีนาคม พ.ศ. 2566

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 161

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 160
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 160

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 159
9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 124

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 158
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 157
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 18 ครั้งที่ 157 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 122 (ออนไลน์)

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 156
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 155
26 กันยายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154
22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 153
29 มีนาคม พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งแรกของโลก

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตา ป.ธ.9 ปีที่ 33 มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17, ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151
10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149
15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 148
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ – เอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 148 ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 147
22 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ – เอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 147 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 145
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 145 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

read more
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 144
23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 144 จังหวัดนราธิวาส

read more