วัดพระธรรมกายบริสเบน

Wat Phra Dhammakaya Brisbane

73 Lodge Road, Wooloowin Brisbane, Queensland, Australia

Abbot : พระครูปลัดพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ
Email : [email protected]

+ (61) 7-3857-3431
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น

Wat Phra Dhammakaya Melbourne

18 Centenary Drive, Mill Park Vic, Australia

Abbot : พระครูสังฆรักษ์รณรวี รวิปโภ
Email : [email protected]

+(613)-9437-6255
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย

Wat Phra Dhammakaya WA

(Lot 3)110 Caponi rd.,Barragup WA 6209 / 6210

Abbot : พระครูสมุห์ทวี สุขิโต
Email : [email protected]

+(61)-8-9535-1023
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์

Wat Phra Dhammakaya Sydney

Lot 3 Inspiration Place, Berrilee NSW 2159

Abbot : พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
Email : [email protected]

+ (61) 2-9655-1128
+ (61) 2-9742-3031
Fax:
www.dhammakaya.org.au

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอัลบูรี

Dhammakaya Meditation Centre, Albury

88 Finlay Rd, Thurgoona NSW 2640 Australia

Abbot : พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม) (รักษาการเจ้าอาวาส)
Email : [email protected]

+ (61) 2-69361146
Fax:

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.