ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

Bahrain Meditation Center

1301 Road No. 5641, Block No. 0356, Manama City, Bahrain

Abbot : พระครูสังฆรักษ์ปุณยวีร์ ขนฺติวีโร
Email : [email protected]

+ (973)-1724-3274
Fax:
-

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.