ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์

Dhammakaya Meditation Association of Selangor

2A-2, Jalan Puteri 5/1, Bandar Puteri, 47100, Puchong, Selangor, D.E, Malaysia.

Abbot : พระครูใบฎีกายุทธนา ชุตินฺธโร
Email : [email protected]

+(60) 3-8063-1882
Fax: +(60)-38-060-4882
www.dimckl.com

 

 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง

Dhammakaya Meditation Center of Penang

2G-2, Tingkat Kenari 6, Sungai Ara,11900 Penang, Malaysia

Abbot : พระครูปลัดนพดล ฐิตวํโส
Email : [email protected]

+ (60) 4-644-1854
+ (60) 19-457-4270
Fax:

 

 

วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์

Dhammakaya Meditation Center Selangor

No 7, Jalan Layang-Layang 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia

Abbot : พระปลัดยุทธนา ชุตินฺธโร
Email : [email protected]

+ (60) 017-3311599, 012-2995869, 013-9799795, 012-6548072
Fax:
https://www.facebook.com/mydhammakaya/

 

 

วัดภาวนาปีนัง

Dhammakaya Meditation Centre of Penang

2-G-3, Tingkat Kenari 6, Taman Desaria, 11900 Sungai Ara, Pulau Pinang, 11900 Malaysia

Abbot : พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร
Email : 0

+ (60) 12-511-2388
Fax:
0

 

 


Worldwide Coordination centers

Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation have set up local Coordination centers both in Thailand and abroad. Each center is staffed by qualified teachers of meditation from the Dhammakaya Foundation headquarters in Thailand, and offers a range of activities for training for all ages.